วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยม การจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู
                    นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 ,นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู(คูปองครู) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู รหัส 612 99 1011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/วิภาพร)วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำและผลิตสื่อการสอนของครู ในโรงเรียนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดทำและผลิตสื่อการสอนของครู ในโรงเรียนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯและโรงเรียนข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ขยายผลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ลักษณาลี,ข่าว/วิภาพร)
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.           สหวิทยาเขตแม่สายเหนือ สพป.เชียงรายเขต 3   วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561                  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย               (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/วิภาพร)
# นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ.และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ฯ #
นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ แก่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในการติดตามค้นหา นักเรียนสังกัด สพฐ. และผู๊ฝึกสอน จำนวน 13 คน ยืนยันว่าจะดูแลทุกอย่างไม่ต้องกังวลทั้งด้านการศึกษา และให้ขวัญกำลังใจทุกคน และทีมค้นหา ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมช่วยกันในการระดมทุกสรรพกำลังเพื่อจะช่วยทุกคนออกมาด้วยความปลอดภัย” 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ, ข่าว/วิภาพร)


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"ธารน้ำใจ ข้าราชการ สพฐ."
สพป.เชียงรายเขต 3 และ สพม.36 เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น "ธารน้ำใจ ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ" แก่ครอบครัวของนักเรียนในสังกัด สพฐ.และผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง ครอบครัวละ 10,000 บาท รวม 130,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆและสร้างขวัญกำลังใจ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/วิภาพร)


#รายงานสถานการณ์การค้นหาฯ แก่นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษา สพฐ.และคณะ #
นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การค้นหา นักเรียนในสังกัด สพฐ.และผู้ฝึกสอนจำนวน 13 คนที่พลัดหลงในถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย แก่นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และยังลงพื้นที่ ให้กำลังใจ แก่ผู้ปกครองนักเรียน,เจ้าหน้าที่ และทีมค้นหา พร้อมกับนำรองเท้าบูท 100 คู่ เสื้อกันฝน 100 ชุด สเปรย์กันยุง 100 ชุด และไฟฉายคาดหัวอีก 100 ชุด ไปบริจาคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/วิภาพร)
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

#ลงพื้นที่ ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง#
นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3, รอง ผอ. ผอ.กลุ่มต่างๆ, 
ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงรายเขต 3 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ              ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และทีมค้นหา ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมกับช่วยแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่,ทีมค้นหา และรายงานความคืบหน้าให้แก่ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการค้นหาในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ณ วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ-ชายศิริ/ข่าว-วิภาพร)